ARBEIDSRECHT
Huub werkt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers. En dat kan gaan om advisering, maar ook om het procederen.

De dienstverlening valt –globaal- uiteen in:

  • Het maken van arbeidsovereenkomsten (met aan- en toebehoren);
  • Het bijstaan van de cliënt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst (het dossier);
  • Het begeleiden van de cliënt in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Maar ook :

  • De do’s en don’ts ingeval van een reorganisatie;
  • De do’s en don’ts ingeval van een ontslag op staande voet;
  • Het maken en beoordelen van (non)concurrentie- en of relatiebedingen;
  • Het maken van vaststellingsovereenkomsten.

Aangesloten bij: