VOORWAARDEN & KOSTEN
Kosten

Huub’s uurtarief wordt telkens aan de hand van de aard (en het belang) van de zaak met de cliënt afgesproken en vastgelegd.

Het honorarium wordt vermeerderd met 6% forfaitaire bureau- en reiskosten en BTW.

Daarnaast worden de gemaakte kosten, zoals onder andere voor deskundigen, deurwaarderskosten, griffierechten e.d. in rekening gebracht.

Deze kosten worden aan u vooraf bij het versturen van de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld.

Huub werk niet op basis van gefinancierde rechtshulp (lees: op basis van toevoeging).

Voor het overige wordt met een transparante urenadministratie gewerkt.

 

Klachten?

Het komt natuurlijk NOOIT voor, maar toch ……

Bent u niet geheel tevreden over de dienstverlening?

Er is Huub alles aan gelegen en hij zal ook alles in het werk stellen om u als cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar als u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van zijn dienstverlening, dan kunt u daar altijd open en vrij met hem over praten. Niemand is immers zonder fouten en vaak worden problemen in goed overleg opgelost.

 

Klachtenregeling

Daarnaast bestaat er binnen het kantoor een interne klachtenregeling, waarop u zo nodig een beroep kunt doen en waarbij u uw klacht(en) formeel ter behandeling kunt voorleggen.

U vindt deze klachtenregeling opgenomen als onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

 

Aangesloten bij: